کمالی سروستانی: توسعه پایدار یک کشور از دالان حوزه فرهنگ آن می گذرد


تاریخ : شنبه، 7 بهمن، 1396


مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس معتقد است: حوزه فرهنگ مهمترین حوزه است که فکر می کنیم توسعه پایدار یک کشور از دالان آن می گذرد

کوروش کمالی سروستانی که در بیست و نهمین نشست “روزنامه نگار در زوم” با موضوع نقد و بررسی آثار “حسن دهقان” دبیر “سرویس فرهنگ و هنر” روزنامه “افسانه” چاپ شیراز سخن می گفت،با اشاره به اهمیت و ضرورت سرویس فرهنگ و هنر در رسانه ها گفت: اصولا اگر توسعه اقتصادی و اجتماعی در جامعه ما با چالش روبرو است به علت این است که در توسعه فرهنگی سرمایه گذاری نکردیم.وی افزود: اگر امروز اخلاق اجتماعی یا سیاسی یا حرفه ای دچار آسیب است به این دلیل است که ما در بحث فرهنگ به طور جدی سرمایه گذاری نکردیم.اگر در جوامع دیگر در شاخص های کلی خود الآن می توانند افتخار کنند به راست گویی و راست آزمایی و همچنین به اقتصاد پویا و احترام و حقوق شهروندی،چون از قضا در تحول حوزه فرهنگی سرمایه گذاری کردند و به همین خاطر عرصه فرهنگ،عرصه ظریف،دقیق،عمیق و لطیفی است،به همین خاطر چه تولید کنندگانش ،چه مصرف کنندگانش و چه خبرنگارانش همه این ها دارای اهمیت می شوند و اگر این عرصه به هر دلیلی آسیب دید،همه جوامع آسیب می بینند.

  مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس در بررسی روند تحول کشور ایران گفت: در سیر تحولی ایران یک جاهایی به اختلاس میلیاردی می رسیم،یک جاهایی به یک حکم خلاف قانون و یک جاهایی نیز به سوء استفاده های شخصی می رسیم اما همه آن آسیب ها قابل جبران است ولی آن چیزی که قابل جبران نیست،آسیب فرهنگی است و این آسیب امروز ما را با یک چالش جدی روبرو کرده،به همین خاطر کاری که جناب دهقان و سایر دوستان سرویس فرهنگی روزنامه می کنند از اهمیت خاصی برخوردار است .

وی با اشاره به سابقه کاری حسن دهقان در نشریات دانشجویی و ورود او به روزنامه “خبر جنوب” گفت:روزنامه خبر در خیلی جاها برای زاده شدن خیلی شخصیت ها مثل نویسنده گان و خبرنگاران و گزارشگران نقش ایفا کرد که البته بعضی با او ماندند ،بعضی از او گسستند،بعضی کم مهری کردند با این روزنامه و بعضی نیز پرمهری اما واقعیتش این است که نقش روزنامه “خبر جنوب” غیر قابل کتمان و غیر قابل حذف است به ویژه آنکه روزنامه خبر بیش از دو دهه یعنی تا اواسط دهه هفتاد یکه تاز عرصه مطبوعات فارس بود.

کمالی سروستانی افزود: آشنایی من با حسن دهقان در دوره فعالیت او در روزنامه خبر جنوب بود.زمانی که گزارش های خوبی در این روزنامه می نوشت و البته گاهی اوقات روایت او از رویدادها محل بحث ما با ایشان بود.خوشبختانه او وقتی به روزنامه “افسانه” رفت دستش در نوشتن بازتر و در نوع گزارش ها و کاری که می کرد بازتر شد.

مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس با اشاره به فعالیت های اجتماعی حسن دهقان و نزدیکی اش با ارگان های فرهنگی گفت:ما در جامعه ای زندگی می کنیم که یک گام به پیش برای ما مهم است یعنی یا هیچ یا همه نیست و اگر بخواهیم غیر از این کار کنیم باید آرمانگرا باشیم .می توانیم یک منتقد خوبِ خانه نشین و وبلاگ نویس باشیم.اما اگر یخواهیم یک گام رو به جلو یرویم ،مجبوریم به یک چیزهایی تن بدهیم .خوشبختانه حسن دهقان در این زمینه فعالیت های اجتماعی خوبی داشته و امیدواریم که او هم در روزنامه نگاری هم در نوشتن و هم در رشد و هم در سبک هایی که نوشتن موفق باشند.آرزوی توفیق و موفقیت او را داریم چرا که هنوز جوان است و فرصت رشد داردمنبع این مقاله : دانشنامه فارس
http://www.fars-encyclopedia.com

آدرس این مطلب :

Fars Encyclopedia ©