•  صفحه اصلي  •  دانشنامه  •  گالري  •  كتابخانه  •  وبلاگ  •
منو اصلی
home1.gif صفحه اصلی

contents.gif معرفي
· معرفي موسسه
· آشنايي با مدير موسسه
· وبلاگ مدير
user.gif کاربران
· لیست اعضا
· صفحه شخصی
· ارسال پيغام
· ارسال وبلاگ
docs.gif اخبار
· آرشیو اخبار
· موضوعات خبري
Untitled-2.gif كتابخانه
· معرفي كتاب
· دريافت فايل
encyclopedia.gif دانشنامه فارس
· ديباچه
· عناوين
gallery.gif گالري فارس
· عكس
· خوشنويسي
· نقاشي
favoritos.gif سعدي شناسي
· دفتر اول
· دفتر دوم
· دفتر سوم
· دفتر چهارم
· دفتر پنجم
· دفتر ششم
· دفتر هفتم
· دفتر هشتم
· دفتر نهم
· دفتر دهم
· دفتر يازدهم
· دفتر دوازدهم
· دفتر سيزدهم
· دفتر چهاردهم
· دفتر پانزدهم
· دفتر شانزدهم
· دفتر هفدهم
· دفتر هجدهم
· دفتر نوزدهم
· دفتر بیستم
· دفتر بیست و یکم
· دفتر بیست و دوم
info.gif اطلاعات
· جستجو در سایت
· آمار سایت
· نظرسنجی ها
· بهترینهای سایت
· پرسش و پاسخ
· معرفی به دوستان
· تماس با ما
web_links.gif سايت‌هاي مرتبط
· دانشگاه حافظ
· سعدي‌شناسي
· كوروش كمالي
وضعیت کاربران
در حال حاضر 0 مهمان و 0 کاربر در سایت حضور دارند .

خوش آمدید ، لطفا جهت عضویت در سایت فرم مخصوص عضویت را تکمیل نمائید .

ورود مدير
مديريت سايت
خروج مدير

فهرست مقالات سعدی‌شناسی؛ دفتر اول تا هجدهم (1394ـ1376)

فاطمه علیزاده


ابراهيمي‌ ديناني، غلامحسين (1378). «سعدي‌ و اشعريه»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، ص 36ـ31. ‌ ‌
ــــــــــــــــــــــــــــــــ (1383). «عقل‌ و عشق»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر هفتم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 61ـ55.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ (1384). «حكمت‌ عملي‌ سعدي‌»، ‌‏سعدی‌شناسی: دفتر هشتم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 68ـ64.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ (1387). «ذهن سعدي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر یازدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی، ص 40ـ33.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ (1389). «حكمت عملي در بوستان»، سعدی‌شناسی: دفتر سیزدهم؛ ویژه بوستان، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 105ـ97.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ (1392). «حكمت نظري و حكمت عملي در آثار سعدي»، سعدی‌شناسی: دفتر شانزدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 32ـ24.
اته، هرمان (1377). «سعدي»، ترجمه رضا رضازاده شفق، ‏سعدی‌شناسی: دفتر اول، شیراز: دانشنامه فارس؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص210ـ203.
اسوار، موسي (1391). «در رثاي بغداد نگاهي به قصايدِ عربيِ سعدي»، سعدی‌شناسی: دفتر پانزدهم؛ ویژه قصیده، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 177ـ.167
اعواني، غلامرضا (1392). «مذهب عشق الهي در غزليات سعدي»، سعدی‌شناسی: دفتر شانزدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 51ـ33.
افراسيابي، غلامرضا (1387). «احتذاء يا تقليد ادبي در گلستان سعدي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر یازدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی، ص 32ـ11.
اقبال، عباس (1377). «زمان تولد و اوايل زندگاني سعدي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر اول، شیراز: دانشنامه فارس؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص24ـ 9.
امانت، عباس ‌(1379). «بر طاق ايوان‌ فريدون»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر سوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، 184ـ158.
امداد، حسن (1378). «سفرهاي‌ سعدي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، ‌ص120ـ111.
انصاري‌ لاري، محمدابراهيم ‌(1380). «سعدي‌ نو انديش»، سعدی‌شناسی: دفتر چهارم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص13ـ10.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ (1381). «سعدي‌ و حكومت»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر پنجم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 13ـ‌9.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ‌(1383). «عشق‌ سعدي‌»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر هفتم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 14ـ9.
انوري، حسن (1385). «تدقيق در كليات سعدي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر نهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 20ـ9.
اوليايي‌نيا، هلن (1381). «‌ساموئل‌ جانسون‌ و سعدي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر پنجم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 157ـ ‌145.
ـــــــــــــــــــ (1383). «مضامين‌ مشترك‌ در گلستان‌ و راسلاس»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر هفتم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 149ـ‌130.
ايران‌زاده، نعمت‌الله (1382). «نگاه‌ سعدي‌ در غزل‌ (تأملي‌ سبك‌ شناختي‌)»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر ششم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 104ـ98.
باستاني‌پاريزي،‌ محمدابراهيم (1382). «تخلص‌ سعدي‌»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر ششم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 23ـ17.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1391). «گذر سعدي از آبادان»، سعدی‌شناسی: دفتر پانزدهم؛ ویژه قصیده، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 223ـ211.
براون، ادوارد (1377). «سعدي شيرازي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر اول، ترجمه غلامحسین صدری افشار، شیراز: دانشنامه فارس؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص202ـ191.
برزگر خالقي، محمّدرضا و معصومه قديري‌نژاد (1390). «غزل، دختر انفاس سعدي»، سعدی‌شناسی: دفتر چهاردهم؛ ویژه غزل، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 136ـ112.
برهانی، مهدی (1393). «سعدی؛ ماندگاری بر جاری زمان»، سعدی‌شناسی: دفتر هفدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 172ـ165.
بلخاري قهی، حسن (1391). «عارف ربّاني در ذهن و زبان سعدی»، سعدی‌شناسی: دفتر پانزدهم؛ ویژه قصیده، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 90ـ79.
بلوشه ا. (1386). «معرفي دو نسخۀ خطي كليات سعدي در كتابخانه ملي پاريس»، ترجمه دكتر محمدرضا اميني، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 138ـ.132
بهروزي، محمدجواد ‌(1383). «سعدي‌ و دوگويي‌»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر هفتم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 164ـ150.
پورپیرار، ناصر (1378). «دوران‌شناسی آثار سعدی»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، ص 194ـ177.
ـــــــــــــــــ (1380).  «جولان‌ سرخوشانه‌ در جهان‌ قديم»‌، سعدی‌شناسی: دفتر چهارم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 188ـ184.
پورجوادي، نصرالله (1379). «سعدي‌ و احمد غزّالي»‌، ‏سعدی‌شناسی: دفتر سوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 84ـ56.
ـــــــــــــــــــــ (1383). «زبان‌ حال‌ در سعدي‌»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر هفتم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 23ـ15.
ـــــــــــــــــــــ (1390). «گِله از فراق شرح غزلي از سعدي»، سعدی‌شناسی: دفتر چهاردهم؛ ویژه غزل، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 73ـ63.
تاکستون، ویلر ام. (1388). «Glossary of Proper Names Occurring in the Gulistan»، سعدی‌شناسی: دفتر دوازدهم؛ ویژه گلستان، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 27ـ12.
تجلّي اردكاني، اطهر (1387). «رابطه زمامدار و مردم از ديدگاه سعدي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر یازدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی، ص 129ـ114.
ثروتيان، بهروز (1381). «خردورزي‌ در غزليات‌ سعدي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر پنجم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 136ـ‌‌126.
ـــــــــــــــــ (1383). «تشخيص‌ يا استعارة‌ عشق‌ و عقل‌ در شعر سعدي‌»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر هفتم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 122ـ103.
ـــــــــــــــــ (1385). «ممدوح محبوب در غزل‏هاي عاشقانة سعدي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر نهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 83ـ70.
جاويد، هاشم (1389). «نكته‌اي چند در گلستان و بوستان»، سعدی‌شناسی: دفتر سیزدهم؛ ویژه بوستان، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 216ـ211.
جعفري مذهب، محسن (1387). «سعدي در خندق طرابلس»، ‏سعدی¬شناسی: دفتر یازدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی، ص 104ـ94.
جعفری، محمدمهدی (1378). «تأثیرپذیری سعدی از نهج‌البلاغه»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، ص 146ـ137.
جوکار، نجف (1385). «درآمدی بر مخاطب‌شناسی مدایح سعدی»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر نهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 124ـ111.
جهانبخش، جويا (1392). «روايت «فَصيح المُلْك» از آثار «اَفْصَح المُتَكلِّمين»: گامي قـديم و قويم در طـريق تـصحيح كلّيّات سعدي شيرازي»، سعدی‌شناسی: دفتر شانزدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 163ـ123.
ــــــــــــــــــ (1394). «کسی مُشکلی بُرد پیشِ علی(ع)»، سعدی‌شناسی: دفتر هجدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 152ـ117.
چیچکلر، مصطفی (1393). «میراث سعدی و یونس امره: حکمت»، سعدی‌شناسی: دفتر هفدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 41ـ39.
حائري، محيي‌الدين (1386). «انديشه سعدي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 13ـ9.
حدادعادل، غلامعلي (1378). «سعدي‌ شاعر جهاني»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، ص18ـ15.‌
‌حسن‌لي، ‌ كاووس (1382). «شگردهاي‌ هنري‌ سعدي‌»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر ششم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 81ـ73.
ـــــــــــــــــــــ (1386). «نگاه‌ پاك‌ سعدي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 111ـ98.
ـــــــــــــــــــــ (1387). «آسيب‌شناسيِ كارنامه سعدي پژوهي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر یازدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی، ص 82ـ74.
حسيني، مريم (1390). «فلسفة فرحي و خوش‌دلي در غزل سعدي»، سعدی‌شناسی: دفتر چهاردهم؛ ویژه غزل، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 187ـ176.
ـــــــــــــــــ (1391). «مقایسه تطبیقی قصاید سنایی و سعدی»، سعدی‌شناسی:
دفتر پانزدهم؛ ویژه قصیده، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 151ـ132.
حق‌شناس، علی‌محمد (1378). «آفاق شعر سعدی و حافظ: بحثی در سهولت و امتناع شعر»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، ص 156ـ147.
ــــــــــــــــــــــ (1388). «شجره‌هاي ممنوعه در گلستان سعدي»، سعدی‌شناسی: دفتر دوازدهم؛ ویژه گلستان، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 39ـ25.
حميديان، سعيد (1379). «دو سه‌ نكته‌ بر شروح‌ سعدي»‌، ‏سعدی‌شناسی: دفتر سوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 204ـ199.
ـــــــــــــــــ (1380). «سنت‌ مديحه‌پردازي‌ ضمن‌ غزل‌ با اشاره‌اي‌ به‌ جايگاه‌ سعدي»‌، سعدی‌شناسی: دفتر چهارم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص
122ـ 119.
ـــــــــــــــــ (1382). «سعدي‌ و سيف‌ فرغاني‌: كاميابي‌ و ناكامي‌»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر ششم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 93ـ82.
ـــــــــــــــــ (1383). «غزل‌ سعدي‌‌؛ عاشقانه‌ يا عارفانه‌؟»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر هفتم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 40ـ24.
ـــــــــــــــــ ‌(1384). «بازي‌ نور و سايه‌ در غزل‌ سعدي‌»، ‌‏سعدی‌شناسی: دفتر هشتم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 95ـ82.
ــــــــــــــــ (1385). «سعدي و ترجمة فارسي به فارسي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر نهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 33ـ21.
ــــــــــــــــ (1386). «سعدي و تندروان تصوّف»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 85ـ73.
ـــــــــــــــــ (1387). «ميان ماندن و رفتن بحثي در يك بُنمايه در غزل سعدي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر یازدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی، ص 56ـ49.
ـــــــــــــــــ (1388). «تشنيع‌هاي ناروا بر سعدي»، سعدی‌شناسی: دفتر دوازدهم؛ ویژه گلستان، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 53ـ39.
ـــــــــــــــــ (1389). «بوستان: ميانگيني موزون در مثنوي‌سرايي»، سعدی‌شناسی: دفتر سیزدهم؛ ویژه بوستان، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 96ـ61.
ـــــــــــــــــ (1390). «سلسلة موي دوست»، سعدی‌شناسی: دفتر چهاردهم؛ ویژه غزل، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 175ـ171.
خائفي، پرويز (1381). «غزل‌ سعدي‌: بناي‌ تحول‌ و تجلّي‌ در غزل‌ فارسي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر پنجم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص100ـ ‌85.
خائفي،‌ عباس (1382). «سعدي‌ و مكتب‌ وقوع»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر ششم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 154ـ135.
خالصي، محمدرضا (1392). «بررسي تطبيقي اخلاق از ديدگاه كانت و سعدي»، سعدی‌شناسی: دفتر شانزدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 110ـ84.
خرمشاهي،‌ بهاءالدين (1384). «نظري‌ به‌ طنز سعدي‌»، ‌‏سعدی‌شناسی: دفتر هشتم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 105ـ96.
خيرانديش، عبدالرسول‌ (1378). «وقت‌ خوش‌ سعدي»‌، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، ص 50ـ43.
ــــــــــــــــــــــــــــ (1379). «خرماي‌ طرح‌»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر سوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 55ـ43.
ــــــــــــــــــــــــــــ (1380). «سعدي‌ و سلغريان»‌، سعدی‌شناسی: دفتر چهارم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 118ـ 110.
ــــــــــــــــــــــــــــ (1381). «سعدي‌ آخرالزمان»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر پنجم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 67ـ‌ 60.
ــــــــــــــــــــــــــــ (1387). «شيراز روزگار سعدي در تحول رويكرد از اصفهان به كيش»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر یازدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی، ص 93ـ83.
دادبه، اصغر (1378). «مكتب‌ ادبي‌ شيراز و نقش‌ سعدي»‌، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، ص 126ـ121.
ــــــــــــــــــ (1379). «حكايت‌ چيستي‌ِ زيبايي‌ در غزل‌هاي‌ سعدي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر سوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 37ـ24.
ــــــــــــــــــ (1382). «حكايت‌ تناقض‌‌گويي‌هاي‌ سعدي‌»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر ششم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 57ـ34.
ــــــــــــــــــ (1383). «سعدي‌؛ خردمندي‌ عاشق‌، يا عاشقي‌ خردمند»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر هفتم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 175ـ165.
ــــــــــــــــــ (1384). «بوستان»، ‌‏سعدی‌شناسی: دفتر هشتم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 37ـ8.
ــــــــــــــــــ (1385). «اديان در نگاه سعدي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر نهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 176ـ165.
ــــــــــــــــــ (1386). «سعدي و حبّ وطن»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 44ـ27.
ــــــــــــــــــ (1389). «سعدي و نظرية اخلاقي كم‌آزاري»، سعدی‌شناسی: دفتر سیزدهم؛ ویژه بوستان، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 60ـ33.
ــــــــــــــــــ (1391). «نقش غزل‌هاي سعدي در آرمانشهر او»، سعدی‌شناسی: دفتر پانزدهم؛ ویژه قصیده، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 46ـ24.
ــــــــــــــــــ (1394). «سعدي؛ سنّت و نوآوري»، سعدی‌شناسی: دفتر هجدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 54ـ12.
داوري اردكاني، رضا (1390). « هر كس به تماشايي»، سعدی‌شناسی: دفتر چهاردهم؛ ویژه غزل، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 158ـ153.
ـــــــــــــــــــــــــ (1392). «سعدی، مفتی ملت اصحاب نظر»، سعدی‌شناسی: دفتر شانزدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 23ـ14.
دباشي، حميد (1379). «انوشيروان‌ و بوزرجمهر در گلستان‌ سعدي‌»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر سوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 198ـ184.
دستغيب، عبدالعلي (1380). «سعدي‌ غزل‌‌سرايي‌ حكايت‌پرداز»، سعدی‌شناسی: دفتر چهارم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 90ـ77.
ــــــــــــــــــــــ (1390). «ساختار غزل‌هاي سعدي»، سعدی‌شناسی: دفتر چهاردهم؛ ویژه غزل، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 62ـ45.
دشتي، علي (1389). «بوستان»، سعدی‌شناسی: دفتر سیزدهم؛ ویژه بوستان، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 250ـ232.
ــــــــــــ (1391). «جلوه‌هاي شخصيت سعدي»، سعدی‌شناسی: دفتر پانزدهم؛ ویژه قصیده، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 253ـ234.
دونواي، كنتس‌ (1382). «ديباچه‌ گلستان‌»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر ششم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 159ـ155.
ذوالرياستين شيرازي، صدرا (1385). «نگاه پُرشمار سعدي به شيراز و فارس»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر نهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 103ـ94.
ذوالفقاری، حسن (1393). «مثل¬وارگی و رازماندگاری و جاودانگی کلام سعدی برای نسل امروز»، سعدی‌شناسی: دفتر هفدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 164ـ42.
راشدمحصّل، محمدرضا (1378). «سعدي‌ و سازشكاري»‌، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، ص 98ـ87.
رجايي، احمدعلي (1389). «چشمارو چيست؟»، سعدی‌شناسی: دفتر سیزدهم؛ ویژه بوستان، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 210ـ203.
رجب‌زاده، هاشم ‌(1382). «سعدي‌شناسي‌ در ژاپن‌»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر ششم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 118ـ105.
رستگار فسايي، منصور (1379). «حديث‌ عشق»‌، ‏سعدی‌شناسی: دفتر سوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 23ـ9.
ـــــــــــــــــــــــــ (1380). «حافظ‌ و سعدي‌، دو آفتاب‌ در يك‌ سرزمين‌»، سعدی‌شناسی: دفتر چهارم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 26ـ14.
ـــــــــــــــــــــــــ (1381). «بسحق‌ اطعمه‌ شيرازي‌ و سعدي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر پنجم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 59ـ‌‌19.
ــــــــــــــــــــــ (1385). «علی‌اصغر خان حکمت شیرازی و بناي آرامگاه و مجسمۀ سعدي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر نهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 43ـ34.
ــــــــــــــــــــــــــ (1386). «سعدي و اساطير ايراني»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 72ـ45.
ـــــــــــــــــــــــ (1391). «سعدی و انواع قصایدش»، سعدی‌شناسی: دفتر پانزدهم؛ ویژه قصیده، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 124ـ91.
ـــــــــــــــــــــــــ (1392). «شیراز نماد فرهنگی سعدی»، سعدی‌شناسی: دفتر شانزدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 83ـ61.
رضازادة شفق، صادق (1377). «سعدي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر اول، شیراز: دانشنامه فارس؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص164ـ149.
رواقي، علي ‌(1380). «سعدي‌ و زبان‌ فارسي»‌، سعدی‌شناسی: دفتر چهارم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 64ـ 32.
روح‌الاميني، محمود (1378). «سعدي‌ و پيوند حب‌ّالوطن»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، ص 74ـ69.
ـــــــــــــــــــــــ (1382). «گفت‌ و شنودهاي‌ توانگر و تهيدست‌ به‌ روايت‌ گلستان‌ سعدي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر ششم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 33ـ24.
ـــــــــــــــــــــــ (1383). «سگ‌ در شعرها و تمثيل‌هاي‌ سعدي‌»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر هفتم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 76ـ69.
روغنگيري، ليلا (1386). «حسن تقدم و تقدم حسن»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 165ـ152.
رهنما، هوشنگ (1386). «درباب گلستان»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 91ـ86.
ـــــــــــــــــ (1390). «سهم سعدي در تكوين شعر غنايي فارسي»، سعدی‌شناسی: دفتر چهاردهم؛ ویژه غزل، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 44ـ31.
ريپكا، يان (1377). «سعدي»، ترجمه یعقوب آژند، ‏سعدی‌شناسی: دفتر اول، شیراز: دانشنامه فارس؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص218ـ211.
زرين‌كوب، عبدالحسين (1386). «پس از روزگار سلغريان»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 176ـ166.
ــــــــــــــــــــــــــ (1378). «سعدي‌ شاعر و معلم‌ اخلاق»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، ص26ـ19.
زیبایی‌نژاد، مریم (1385). «همسویی اندیشه در آثار شیخ اشراق و سعدی شیرازی»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر نهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 164ـ134.
‌سارلي، ناصرقلي (1390). «بلاغت خاص سعدي در غزل»، سعدی‌شناسی: دفتر چهاردهم؛ ویژه غزل، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 210ـ201.
سامي، علي (1382). «ساختمان‌ آرامگاه‌ سعدي‌»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر ششم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 168ـ160.
سميعي گيلاني، احمد (1380). «تساهل‌ و تحرك‌ دو صفت‌ بارز سعدي»‌، سعدی‌شناسی: دفتر چهارم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 71ـ65.
ـــــــــــــــــــــــــــ (1381). «فنون‌ استادي‌ در سخن‌ سعدي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر پنجم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص ‌108ـ 101.
ـــــــــــــــــــــــــــ (1389). «مقايسة ساختارهاي منطق‌الطّير‏، مثنوي معنوي و بوستان»، سعدی‌شناسی: دفتر سیزدهم؛ ویژه بوستان، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 32ـ20.
شعار، جعفر (1378). «قصيده‌ سعدي‌ مديحه‌ نيست»‌، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، ص30ـ27.
شعباني، رضا (1380). «تنزيه‌ قدرت‌ از ديدگاه‌ سعدي‌»، سعدی‌شناسی: دفتر چهارم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 109ـ106.
ــــــــــــــــ (1390). «طنز در سخن سعدی»، سعدی‌شناسی: دفتر چهاردهم؛ ویژه غزل، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 144ـ137.
شعردوست،‌ علي‌اصغر (1381). «گفتة‌ سعدي‌ دگر است»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر پنجم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 18ـ‌ 14.
شفیعی کدکنی، محمدرضا (1392). «سعدی در سلاسل‏ جوانمردان»، سعدی‌شناسی: دفتر شانزدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 122ـ111.
شكورزاده، ميرزا (1379). «ترك‌ و تاجيك‌ از نگاه‌ سعدي‌ و ديگر عارفان‌ پارسي‌‌گوي‌»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر سوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 157ـ151.
شميسا، سيروس (1379). «سعدي‌ و نيّت‌ مؤلف‌»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر سوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 42ـ38.
ــــــــــــــــــ (1389). «یـک روایـت از دو شکـست (بحثی در روایـت فردوسی و سعدی از شکـست ایران از تازیان ومغولان)»، سعدی‌شناسی: دفتر سیزدهم؛ ویژه بوستان، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص19ـ11.
ــــــــــــــــــ (1392). «علت سكوت سعدي»، سعدی‌شناسی: دفتر شانزدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 60ـ52.
ــــــــــــــــــ (1394). «سعدی؛ متجدد معتدل»، سعدی‌شناسی: دفتر هجدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 61ـ55.
شهیدی، جعفر (1391). «مدیحه‌های سعدی»، سعدی‌شناسی: دفتر پانزدهم؛ ویژه قصیده، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 233ـ224.
صادقي، علي‌اشرف (1389). «بعضي ويژگي‌هاي ابيات شيرازي سعدي در مثلثات»، سعدی‌شناسی: دفتر سیزدهم؛ ویژه بوستان، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 110ـ106.
صفا، ذبيح‌الله (1377). «سعدي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر اول، شیراز: دانشنامه فارس؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص148ـ125.
صفارهرندي، محمدحسين (1386). «بزرگ‌مرد تاريخ ادب فارسي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 20ـ14.
صلاحي، عمران (1386). «طنز سعدي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 26ـ21.
ـــــــــــــــــــ (1389). «طنز سعدي در بوستان»، سعدی‌شناسی: دفتر سیزدهم؛ ویژه بوستان، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 202ـ178.
صيادكوه، اكبر (1383). «پيوند سعدي‌ با زيبايي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر هفتم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 96ـ77.
ــــــــــــــــــ (1384). «جامعيت‌ شخصيت‌ سعدي‌ و پيوند آن‌ با تنوع‌ آثار وي»، ‌‏سعدی‌شناسی: دفتر هشتم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 112ـ106.
طاهری، سمیه (1387). «فهرست مقالات سعدي‌شناسي دفتر اول تا دهم 86ـ1376»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر یازدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی، ص 204ـ 192.
ـــــــــــــــــ (1387). «كارنامه سعدي ‌پژوهي 1386»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر یازدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی، ص 191ـ181.
طاهری، محمد و مصطفی مرتضایی کمری (1394). بررسی تطبیقی تعالیم اخلاقی در گلستان سعدی و قصه‌های کنتربری»، سعدی‌شناسی: دفتر هجدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 174ـ153.
عابدي، فاطمه (1388). «ساختمان داستان‌هاي گلستان سعدي»، سعدی‌شناسی: دفتر دوازدهم؛ ویژه گلستان، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 216ـ198.
عابدي، كاميار (1384). «سعدي‌ در آيينه‌ ادب‌ معاصر»، ‌‏سعدی‌شناسی: دفتر هشتم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 63ـ44.
ــــــــــــــــ (1388). «پارسي را به جهان، رونـق و آوازه از اوسـت؛ نثـرنويـسان معـاصر در مكتـب سعدي»، سعدی‌شناسی: دفتر دوازدهم؛ ویژه گلستان، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص144ـ130.
عباديان، محمود (1378). «زمينه‌هاي‌ هومانيسم‌ اجتماعي‌ در آثار سعدي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، ‌ص 58ـ51.
ـــــــــــــــــــ (1381). «نكاتي‌ پيرامون‌ ساختار ادبي‌ ـ انديشه‌اي‌ حكايت‌هاي‌ گلستان»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر پنجم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 125ـ‌‌123.
ـــــــــــــــــــ (1385). «تشريك مساعي سعدي در تطور و تكامل  شعر كلاسيك فارسي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر نهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 133ـ125.
ـــــــــــــــــــ (1386). «گلستان و حقوق طبیعی انسان»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 97ـ92.
ـــــــــــــــــــ (1388). «حكايت‌هاي گلستان سعـدي از ديد مناسبت و كـاركرد دو عـنصر نثر و نـظم در آنها»، سعدی‌شناسی: دفتر دوازدهم؛ ویژه گلستان، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص62ـ54.
عبدالله، صفر (1390). «تحليل زيبايي‌شناختي دو غزل سعدي»، سعدی‌شناسی: دفتر چهاردهم؛ ویژه غزل، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 86ـ74.
عظيمي، ميلاد (1391). «سعدي در آيینۀ سفينه شمس حاجي شيرازي»، سعدی‌شناسی: دفتر پانزدهم؛ ویژه قصیده، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 210ـ202.
علی‌احمدی، امید (1388). «محتوای جامعه‌شناختي گلستان سعدي»، سعدی‌شناسی: دفتر دوازدهم؛ ویژه گلستان، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 117ـ73.
عليزاده، فاطمه (1388). «کارنامه سعدی‌پژوهی در سال 1387»، سعدی‌شناسی: دفتر دوازدهم؛ ویژه گلستان، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 263ـ248.
ـــــــــــــــــ (1389). «کارنامه سعدی‌پژوهی در سال 1388»، سعدی‌شناسی: دفتر سیزدهم؛ ویژه بوستان، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 309ـ295.
ـــــــــــــــــ (1389). «کتابشناسی بوستان سعدی»، سعدی‌شناسی: دفتر سیزدهم؛ ویژه بوستان، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 294ـ251.
ـــــــــــــــــ (1390). «كارنامه سعدي‌پژوهي در سال 1389 به همراه آمار كتاب‌شناسي سعدي 1389ـ1379»، سعدی‌شناسی: دفتر چهاردهم؛ ویژه غزل، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 256ـ238.
ـــــــــــــــــ (1390). «كتاب‌شناسي، مقاله‌شناسي و فهرست پايانه‌نامه‌های غزليات سعدي»، سعدی‌شناسی: دفتر چهاردهم؛ ویژه غزل، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 237ـ211.
ـــــــــــــــــ (1391). «کتاب‌شناسی و مقاله‌شناسی قصاید و سایر آثار سعدی»، سعدی‌شناسی: دفتر پانزدهم؛ ویژه قصیده، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 268ـ254.
ـــــــــــــــــ (1391). «كارنامه سعدي‌پژوهي در سال 1390»، سعدی‌شناسی: دفتر پانزدهم؛ ویژه قصیده، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 287ـ269.
ـــــــــــــــــ (1392). «كارنامه سعدي‌پژوهي در سال 1391»، سعدی‌شناسی: دفتر شانزدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 188ـ172.
ـــــــــــــــــ (1393). «کارنامة سعدی¬پژوهی در سال 1392»،  سعدی‌شناسی: دفتر هفدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 231ـ215.
ـــــــــــــــــ (1394). «كارنامه سعدي‌پژوهي در سال 1393»، سعدی‌شناسی: دفتر هجدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 241ـ218.
فتوحي، محمود (1390). «جادوي نحو در غزل سعدي»، سعدی‌شناسی: دفتر چهاردهم؛ ویژه غزل، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 170ـ159.
ـــــــــــــــــ (1391). «سبک¬شناسی رسائل سعدی»، سعدی‌شناسی: دفتر پانزدهم؛ ویژه قصیده، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 78ـ53.
فتی، هوشنگ (1378). «سعدی و شیخ دانای مرشد شهاب»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، ص 208ـ 195.
فرزاد، مسعود (1380). «جستجويي‌ براي‌ بهترين‌ غزل‌ سعدي»‌، سعدی‌شناسی: دفتر چهارم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 139ـ 123.
فولادوند، عزت‌الله (1388). «در ستايش سعدي»، سعدی‌شناسی: دفتر دوازدهم؛ ویژه گلستان، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 155ـ145.
قراگوزلو، محمد (1378). «آتش بر پرّ جبرییل جان»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، ص 146ـ157.
ــــــــــــــــــ (1379). «گفتمان‌ حقوق انساني‌ در گلستان‌ سعدي‌»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر سوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 99ـ85.
ــــــــــــــــــ (1383). «جنگ‌ و صلح‌ از مزغل‌ سعدي‌»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر هفتم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 54ـ41.
ــــــــــــــــــ (1388). «نظريۀ انحطاط از منظر سعدي و ابن خلدون»، سعدی‌شناسی: دفتر دوازدهم؛ ویژه گلستان، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 185ـ156.
قزويني، محمد (1377). «ممدوحين شيخ سعدي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر اول، شیراز: دانشنامه فارس؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 90ـ25.
قنبري، محمدرضا (1385). «سعدي و خيام»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر نهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 93ـ84.
قهرماني، سعيد (1386). «كارنامه سعدي‌پژوهي 1385»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 204ـ195.
قيصري، ابراهيم‌ (1382). «هرجا كه‌ گل‌ است‌ خار هم‌ هست‌»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر ششم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 72ـ58.
ــــــــــــــــــــ (1383). «پارسايان‌ روي‌ در مخلوِ (بازخواني‌ حكايتي‌ از گلستان‌ سعدي‌)»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر هفتم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 129ـ123.
ــــــــــــــــــــ (1389). «بازآفريني و تكرار مضامين بوستان در ساير آثار سعدي»، سعدی‌شناسی: دفتر سیزدهم؛ ویژه بوستان، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 152ـ123.
کاتوزیان، محمدعلی (1389). «جَدَل‌هاي سعدي»، سعدی‌شناسی: دفتر سیزدهم؛ ویژه بوستان، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 231ـ217
ـــــــــــــــــــــ(1394). «تصوف و سعدی و آراء سعدی در باب تصوف»، سعدی‌شناسی: دفتر هجدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 116ـ101.
كارگري، اميد (1388). «التفاصيل نقيضۀ گلستان»،‏ سعدی‌شناسی: دفتر دوازدهم؛ ویژه گلستان، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 197ـ186.
کرلانگج، حجابی (1393). «مقایسه آثار یونس امره وسعدی از نظر صورت و محتوا»، سعدی‌شناسی: دفتر هفدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 38ـ31.
كرمي‌زاده، الهام (1377). «فهرست گزيدة مقالات سعدي‌شناسي»، سعدی‌شناسی: دفتر اول، شیراز: دانشنامه فارس؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 240ـ219.
ــــــــــــــــــ (1380). «كارنامه‌ ‌سعدي‌ پژوهي‌ 1379»، سعدی‌شناسی: دفتر چهارم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 201ـ 195.
ــــــــــــــــــ ‌(1381). «كارنامه‌ سعدي‌ پژوهي‌ 1380»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر پنجم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 176ـ 170.
ــــــــــــــــــ (1382). «كارنامه‌ سعدي‌ پژوهي‌ 1381»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر ششم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 183ـ174.
ــــــــــــــــــ (1384). «كارنامه‌ سعدي‌ پژوهي‌ 1383»، ‌‏سعدی‌شناسی: دفتر هشتم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 142ـ134.
كزازي، جلال‌الدين‌ (1380). ‌«فراخي‌ها و تنگناهاي‌ سخن‌ سعدي‌»، سعدی‌شناسی: دفتر چهارم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 76ـ72.
ــــــــــــــــــــ (1382). «پديدارشناسي‌ سخن‌ سعدي‌»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر ششم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 97ـ94.
ــــــــــــــــــــ (1388). «سعدي و لافونتن»، سعدی‌شناسی: دفتر دوازدهم؛ ویژه گلستان، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص72ـ63.
ــــــــــــــــــــ (1384). «سخن‌ ناگاهان‌ در سروده‌هاي‌ سعدي‌»، ‌‏سعدی‌شناسی: دفتر هشتم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 43ـ38.
ــــــــــــــــــــ (1391). «مرز اندرز در چامه‌هاي سعدي»، سعدی‌شناسی: دفتر پانزدهم؛ ویژه قصیده، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 131ـ125.
ـــــــــــــــــــــ (1394). «سعدي كهن‌گراي نوآور»، سعدی‌شناسی: دفتر هجدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 70ـ62.
كسايي، نورالله (1378). «تحصيلات‌ سعدي‌ در بغداد و نظاميه‌ بغداد»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، ‌ص 86ـ75.
کمالی سروستانی، کوروش (1377). «دیباچه دفتر اول»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر اول، شیراز: دانشنامه فارس؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص8ـ7.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (1378). «ديباچه دفتر دوم»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، ص8ـ7.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (1379). «ديباچه دفتر سوم»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر سوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص8ـ7.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (1380). «ديباچه دفتر چهارم»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر چهارم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص9ـ7.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (1381). «ديباچه دفتر پنجم»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر پنجم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 8ـ7.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (1382). «ديباچه دفتر ششم»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر ششم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 9ـ7.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (1383). «ديباچه دفتر هفتم»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر هفتم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 8ـ7.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (1384). «ديباچه دفتر هشتم»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر هشتم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 7ـ6.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (1385). «دانشنامه سعدی»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر نهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 191ـ177.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (1385). «دهه سعدی‌شناسی»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر نهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 8ـ6.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (1386). «دیباچه دفتر دهم»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 8ـ6.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (1387). «ديباچه دفتر یازدهم»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر یازدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی، ص 10ـ7.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (1388). «نوع‌‌دوستي‌ سعدي‌ در گلستان»، سعدی‌شناسی: دفتر دوازدهم؛ ویژه گلستان، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 9ـ5.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (1389). «کاخ دولت»، سعدی‌شناسی: دفتر سیزدهم؛ ویژه بوستان، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 10ـ5.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (1390). «عاشقانه‌ها؛ عارفانه‌ها»، سعدی‌شناسی: دفتر چهاردهم؛ ویژه غزل، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 8ـ5.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (1391). «مدح قصايد سعدي»، سعدی‌شناسی: دفتر پانزدهم؛ ویژه قصیده، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 9ـ5.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (1392). «بيدل از بي‌نشان چه گويد باز»، سعدی‌شناسی: دفتر شانزدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 13ـ5.
ــــــــــــــــــــــــــــــ (1393). «بازگشت به سعدی در دوران ما»، سعدی‌شناسی: دفتر هفدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 15ـ5.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (1394). «سنّت و شگرد نوآوري در آثار سعدي»، سعدی‌شناسی: دفتر هجدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 11ـ5.
گريجيو، كريستينا (1381). «سعدي‌ و امرسون»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر پنجم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 77ـ‌ 68.
مالكي، هيبت‌الله (1387). «دانش و دانشوري در روزگار سعدي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر یازدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی، ص 113ـ105.
محبتی، مهدی (1390). «زيرساخت‌هاي ديني غزليات و نقش آن در تكوين فرم غزل سعدي»، سعدی‌شناسی: دفتر چهاردهم؛ ویژه غزل، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 152ـ145.
محجوب، محمدجعفر (1393). «گفتگويي كوتاه دربارۀ زبان سعدي و پيوند آن با زندگي»، سعدی‌شناسی: دفتر هفدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 214ـ200.
محقق، مهدي (1378). «سعدي‌ و فرهنگ‌ اسلامي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، ص‌42ـ37.
ــــــــــــــ ‌(1380). «نكته‌اي‌ از شعر سعدي‌»، سعدی‌شناسی: دفتر چهارم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 31ـ27.
ــــــــــــــ (1391). «سعدی و مرثیه‌سرايی»، سعدی‌شناسی: دفتر پانزدهم؛ ویژه قصیده، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 23ـ16.
محمدي، علي (1390). «بدعت التزام در غزل‌هاي سعدي»، سعدی‌شناسی: دفتر چهاردهم؛ ویژه غزل، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 111ـ100.
مددي، كيوان (1387). «ضرورت ايجاد بنيادهاي وقفي فرهنگي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر یازدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی، ص 181ـ177.
مسجدجامعي،‌ احمد (1382). «در آيين‌ نكوداشت‌ سعدي‌»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر ششم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 16ـ10.
مسلمانيان‌ قبادياني، رحيم (1378). «بررسي‌ و چاپ‌ آثار شيخ‌ سعدي‌ در تاجيكستان‌»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، ‌ص 136ـ127.
مشيري، مهشيد (1378). «غزل‌ها و جهان‌بيني‌ سعدي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، ص 110ـ99.
ـــــــــــــــــ (1380). «مرثيه‌هاي‌ سعدي‌ و چهارچوب‌ ارتباط‌ زباني»‌، سعدی‌شناسی: دفتر چهارم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 105ـ91.
ـــــــــــــــــ (1381). «بررسي‌ بسامدي‌ اوزان‌ و بحور غزل‌هاي‌ سعدي‌ و حافظ»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر پنجم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص
122ـ‌‌ 109.
ـــــــــــــــــ (1385). «ترجيع‌بند صبر يا سرو قامت دوست»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر نهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 110ـ104.
معدن‌كن، معصومه (1391). «نه هر کس حق تواند گفت گستاخ»، سعدی‌شناسی:
دفتر پانزدهم؛ ویژه قصیده، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 166ـ152.
معصومي همداني، حسين (1387). «حكايت‌هاي سعدي و غزل‌هاي حافظ»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر یازدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی، ص 73ـ57.
معيني، فرزانه (1388). «رويكردهاي تازه به گلستان (سال‌هاي 1376 تا 1385)»، سعدی‌شناسی: دفتر دوازدهم؛ ویژه گلستان، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 247ـ239.
موحد، ضياء (1381). «جادوي‌ شعر گذشتگان»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر پنجم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 84ـ‌78.
ـــــــــــــــ (1386). «زمانة سعدي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 194ـ177.
ـــــــــــــــ (1387). «سعدي، شاعر ناصح»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر یازدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی، ص 48ـ41.
ـــــــــــــــ (1390). «موسيقي غزل سعدي»، سعدی‌شناسی: دفتر چهاردهم؛ ویژه غزل، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 17ـ9.
ـــــــــــــــ (1391). «هزليات سعدي»، سعدی‌شناسی: دفتر پانزدهم؛ ویژه قصیده، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 52ـ47.
موحد، محمدعلي (1391). «مولانا و سعدی»، سعدی‌شناسی: دفتر پانزدهم؛ ویژه قصیده، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 15ـ10.
مهاجراني، عطاءالله (1378). «سعدي‌ شاعر مدارا و مهرباني»‏، سعدی‌شناسی: دفتر دوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، ص14ـ9.
مهدوي‌ دامغاني، احمد (1382). «‌همه‌ گويند ولي‌ گفتة‌ سعدي‌ دگر است»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر ششم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 134ـ119.
ميرعابديني، ابوطالب ‌(1381). «سرو قامت‌ يار‌»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر پنجم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص144ـ 137.
میرعابدینی، حسن (1388). «سعدی و داستان‌نویسی ِ معاصر»، سعدی‌شناسی: دفتر دوازدهم؛ ویژه گلستان، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص129ـ118.
ميرقادري، فضل‌الله (1386). «عاشقانه‌هاي سعدي به زبان تازي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 131ـ112.
ميلاني، عباس (1379). «سعدي‌ و سيرت‌ پادشاهان‌»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر سوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، 123ـ100.
ناقد، خسرو (1383). «ارديبهشت‌، سعدي‌ و شيراز»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر هفتم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 102ـ97
نبی‌لو، علیرضا و احمد آصف (1394). «بررسی سلسله‌مراتب نیازهای مزلو در گلستان سعدی»، سعدی‌شناسی: دفتر هجدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 217ـ175.
نجومیان، امیرعلی (1393). «تبارشناسی کارکردهای گفتمانی سعدی در ایران معاصر»، سعدی‌شناسی: دفتر هفدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص30ـ 16.
ــــــــــــــــــــــ (1390). «واسازي عشق در غزليات سعدي»، سعدی‌شناسی: دفتر چهاردهم؛ ویژه غزل، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 200ـ188.
نحوي، اكبر (1380). «عرض‌ خود مي‌بري‌ و زحمت‌ ما مي‌داري»، سعدی‌شناسی: دفتر چهارم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 194ـ 188.
ـــــــــــــ (1380). «مگر اين‌ پنج‌ روزه‌ در ترازو»، سعدی‌شناسی: دفتر چهارم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 183ـ 140.
ـــــــــــــ (1384). «ابن‌ جوزي‌ گلستان‌»، ‌‏سعدی‌شناسی: دفتر هشتم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 81ـ69.
ـــــــــــــ (1385). «آوازۀ سعدي در قرن هفتم»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر نهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 62ـ44.
نعماني، شبلي (1377). «شيخ مصلح‌الدين سعدي شيرازي»، ترجمه محمدتقی فخرداعی گیلانی، ‏سعدی‌شناسی: دفتر اول، شیراز: دانشنامه فارس؛ بنیاد فارس‌شناسی، 190ـ169.
نفيسي، سعيد (1377). «سعدي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر اول، شیراز: دانشنامه فارس؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص168ـ165.
نكوروح، حسن (1385). «تفاوت جهان‌بيني سعدي و حافظ و نقش آن در مدحيات دو شاعر»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر نهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 69ـ63.
نوح‌پيشه، حميده (1387). «معاني ويژه حروف در شعر سعدي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر یازدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی، ص 176ـ130.
نيازكار، فرح ‌(1381). «نگاهي‌ گذرا بر انسان‌ در گلستان‌ و بوستان‌ سعدي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر پنجم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 169ـ ‌158.
ـــــــــــــــ (1382). «سعدي‌ در اينترنت‌»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر ششم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 173ـ169.
ـــــــــــــــ (1384). «شيوة‌ شخصيت‌پردازي‌ در حكايات‌ سعدي‌»، ‌‏سعدی‌شناسی: دفتر هشتم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 133ـ113.
ـــــــــــــــ (1386). «غزل سعدي به روايت فروغي و يوسفي»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 151ـ139.
ـــــــــــــــ (1389). «عقل‌گرایی سعدی در «عدل و تدبیر و رای»، سعدی‌شناسی: دفتر سیزدهم؛ ویژه بوستان، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 122ـ111.
ـــــــــــــــ (1390). «نظربازی سعدی؛ دغدغه گناه!»، سعدی‌شناسی: دفتر چهاردهم؛ ویژه غزل، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 99ـ87.
ـــــــــــــــ (1391). «مرد را ره به حق، عقل نماید یا عشق؟»، سعدی‌شناسی: دفتر پانزدهم؛ ویژه قصیده، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 201ـ178.
ـــــــــــــــ (1392). «پريشان‌گويي سعدي»، سعدی‌شناسی: دفتر شانزدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 171ـ164.
ـــــــــــــــ (1393). «وجوه حضور سعدی در دوران معاصر»، سعدی‌شناسی: دفتر هفدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 199ـ173.
ـــــــــــــــ (1394). «بر خوانِ سعدي»، سعدی‌شناسی: دفتر هجدهم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 100ـ7171.
نيري، محمديوسف (1383). «گوياترين‌ زبان‌ عشق‌»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر هفتم، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص 68ـ62.
ـــــــــــــــــــــــ (1388). «لطايف عرفاني عشق در باب پنجم گلستان سعدي»، سعدی‌شناسی: دفتر دوازدهم؛ ویژه گلستان، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 24ـ10.
ـــــــــــــــــــــــ (1390). «موج سخن در غزل سعدي»، سعدی‌شناسی: دفتر چهاردهم؛ ویژه غزل، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 30ـ18.
وامقي، ايرج (1378). «شجاعت‌ اخلاقي‌ سعدي‌ در آثارش»‌، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، ‌
‌ص 68ـ59.
همايوني، صادق (1379). «فولكلور و گلستان‌ سعدي»‌، ‏سعدی‌شناسی: دفتر سوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 150ـ141.
همايي، جلال‌الدين (1388). «طبلۀ عطار و نسيم گلستان»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر دوازدهم؛ ویژه گلستان، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 238ـ217.
ياحقي، محمدجعفر (1379). «خراسان‌ در خيال‌ سعدي»‌، ‏سعدی‌شناسی: دفتر سوم، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی؛ مرکز سعدی‌شناسی، ص 140ـ124.
یغمایی، حبیب (1389). «گردشی در بوستان»، سعدی‌شناسی: دفتر سیزدهم؛ ویژه بوستان، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 177ـ173.
يوسفي، غلامحسين (1377). «كاغذ زَر»، ‏سعدی‌شناسی: دفتر اول، شیراز: دانشنامه فارس؛ بنیاد فارس‌شناسی، ص124ـ91.
ـــــــــــــــــــــــ (1389). «جهانِ مطلوبِ سعدی در بوستان»، سعدی‌شناسی: دفتر سیزدهم؛ ویژه بوستان، شیراز: مرکز سعدی‌شناسی؛ دانشنامه فارس، ص 172ـ153.
 
© کپی رایت توسط دانشنامه فارس کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است.

نوشته شده در تاریخ: 1395/10/14 (880 مشاهده)

[ بازگشت ]

وب سایت دانشنامه فارس
راه اندازی شده در سال ٬۱۳۸۵ کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه دانشنامه فارس می باشد.
طراحی و راه اندازی سایت توسط محمد حسن اشک زری